Margrethekirkens Venner

 

”Margrethekirkens Venner” er en forening med det formål at bidrage økonomisk til kirkens drift og vedligeholdelse. Dette sker efter ansøgning fra kirkens menighedsråd.

Foreningens økonomi er baseret på personlige såvel som firmamedlemskaber. Afholdelse af  større koncertarrangementer bidrager også til det økonomiske råderum.

Formand: Ebbe Juul Hansen
e-mail: ebbejuulhansen@gmail.com
Tlf: +34 952 493 389

Kasserer: Jørgen Kobstrup
e-mail: the.kobstrups@get2net.dk
Tlf: +34 661 714 508 

For medlemskab af ”Margrethekirkens Venner” kontakt  foreningens kasserer: Jørgen Kobstrup

Pris:
Personligt medlemsskab:  60 euro
Firma medlemskab: