Betaling af kirkeskat

Tag Kirkeskatten med til Spanien!

Betal din danske Kirkeskat til Margrethekirken. Det koster ikke dig noget, men det betyder meget for kirken her i Mijas.

Alle medlemmer af Folkekirken betaler kirkeskat i Danmark. Det er kommunerne der selv fastsætter kirkeskatten, men i gennemsnit er det 0,9% af årsindkomsten.

Forudsætningen for at kunne overføre kirkeskat til Margrethekirken er at du betaler skat i Danmark og har en forskudsregistrering og en årsopgørelse. Kan du sige ja til dette, så læs videre.

Har du en betydelig tilknytning til Spanien, har du hus eller lejlighed, kan du få din kirkeskat overført til kirken.

På Margrethekirkens hjemmeside kan du under punktet, BETALINGER, finde fanen, OVERFØRSEL af KIRKESKAT. Fra denne side kan du ”trække” formularen: KIRKESKATBLANKET. Du kan også få blanketten udleveret hos præsten i Margrethekirken.

Blanketten udfyldes, underskrives og afleveret til præsten i Margrethekirken. Præsten bekræfter aftalen om overførsel af kirkeskat med sin underskrift og kirkens stempel. Blanketten sendes til DSUK i Danmark og en kopi beholder præsten og en sendes til kirkens kasserer. Siden 2017 accepterer man at der anvendes scannede kopier. Scannede kopier kan sendes elektronisk.

DSUK sender et brev til SKAT med anmodning om fritagelse for at betale skat i Danmark. Når skat godkender fritagelsen meddeles dette til DSUK samt det beløb der årligt skal betales i Margrethekirken. Det er ”den fritagne der har pligt til at meddele beløbets størrelse til kirken. Denne procedurer varer fra 2 – 6 uger.

Når man betaler sin overførte kirkeskat i Margrethekirken er man automatisk medlem af Margrethekirken.

Margrethekirkens kasserer laver en betalingsaftale med hver enkelt person om beløbets størrelse og hvornår det betales.

Overført kirkeskat betales til Margrethekirken ind til den pågældende afgår ved døden eller rejser hjem til Danmark.

Når dette er tilfældet udfyldes bagsiden af ansøgningen hvor kirken bekræfter at den pågældende har betalt kirkeskat i Margrethekirken og nu er ophørt. DSUK meddeler så SKAT at fritagelsen af kirkeskat i Danmark er ophørt og at inddrivelsen af kirkeskat overgår til Danmark.

 

                I venstre spalte kan du downloade din KIRKESKATBLANKET

 

Du kan betale på følgende måder:

1. Overføre beløbet til Kirkens bank, Caja Mar

2. Betale kontant til Kasseren eller til en af Menighedsrådets medlemmer.

Husk at få kvittering for beløbet

Når du overfører din kirkeskat til Margrethekirken bliver du automaisk medlem af Margrethekirken

og har stemmeret ved den årlige generalforsamling. 

 

 

Betaling af kirkeskat