Begravelse - Bisættelse

Ønsker man at præsten ved Kirken Øst for Málaga skal forestå en begravelse eller bisættelse bedes man snarest efter dødsfaldet kontakte præsten for nærmere aftale.

Præsten kommer meget gerne på besøg i hjemmet. Den kirkelige handling (jordpåkastelse) kan foretages både med kiste og med urne.

Handlingen kan foregå i en af de kirker, vi benytter eller i et kapel andetsteds.

Husk at medbringe dåbsattest samt evt. vielsesattest.

MEDLEMMER : Gratis! Man skal dog ha´ været medlem af kirken i minimum 5 mdr. (= 1 kirkesæson)
Dog kan der være udgifter forbundet med den kirkelige handling til organist, evt. transport og ophold for præsten, hvis handlingen skal foregå udenfor "sognegrænserne".

IKKE-MEDLEMMER:
€ 300 + evt. udgift til organist og præst - transport/ophold-

 

Ønskes kirkelige handlinger i månederne april til og med oktober, kan man rette henvendelse til Margrethekirkens præst Iben Snell, tlf +34 661 001 998, mail: margrethekirken@margrethekirken.com