De 12 Apostle

 De 12 Apostle

Som hænger over indgangen til kirkens cafe er udført af svenske Åsa Hvid-Hansen, som i en årrække boede på Solkysten.

Da hun flyttede tilbage til Sverige, forærede hun sin danske veninde Mette Kjøller disse billeder. Fra Mette Kjøllers dødsbo fik vi i 1998/1999 denne billedrække, som blev ophængt i Margrethekirken til kirkens indvielse den 4. november 2001.

De 12 billeder (fra venstre mod højre) forestiller:

1 Filip

 

2 Jakob den Yngre

(formentlig identisk med Jakob Alfæus´søn)

 

3 Bartolomæus

(man mener, at han kan være den samme som den i Johannes Evangeliet 1,45 – 51; 21,2 omtalte Natanael)

 

 

4 Simon

(der endvidere kaldes Zelotes ”den nidkære”, omtales i Mattæus Evangeliet 10,4 med tilnavnet ”Kananæer”)

 

5 Andreas

(bror til Simon Peter. Det er disse to, som først blev kaldede af Jesus iflg. Markus Evangeliet 1,16-18)

 

 

6 Simon Peter

(hvis oprindelige navn kun var Simon, tilnavnet Peter fik han af Jesus, Markus Evangeliet 3,16)

 

 

7 Johannes

(Zebedæus´ søn, bror til Johannes. Johannes har iflg. traditionen skrevet det fjerde evangelium) –

 

8 Jakob

(Zebedæus´ søn, bror til Johannes. Jakob er Spaniens skytshelgen (Santiago)) –

 

 

9 Mattæus

(Tolder i Jeriko. Hos Markus og Lukas hedder han Levi. Mattæus har iflg. traditionen skrevet det første evangelium)

 

 

10 Thomas

 

 

11 Taddæus

(nævnt i Markus Evangeliet 3,18, medens der i discipelfortegnelsen i Mattæus Evangeliets kapitel 10 står Lebbæus for samme person)

 

 

12 Judas Iskariot

(tilnavnets betydning er ukendt, måske refererer dette til en by – lokalitet. Det var Judas, der forrådte Jesus til de jødiske myndigheder).