Årsmøde og generalforsamling

 

Generalforsamling / Årsmøde

Årsmådet afholdes normalt i marts måned.

Dagsorden:

1.   Velkomst

2.   Valg af dirigent

3.   Formandens beretning

4.   Forelæggelse af revideret regnskab for kirkens drift

5.   Budget for det kommende år

6.   Fastsættelse af det årlige medlemskontingent

7.   Indkomne forslag

8.   Valg af menighedsrådsmedlemmer samt suppleanter

9.   Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

10.  Eventuelt.

Jævnfør Vedtægternes §5 stk. 3 : Ønsker medlemmer en sag behandlet og afgjort på

årsmødet, herunder opstilling til Menighedsrådet, skal foreslag herom, senest 2 uger før årsmødet

foreligge skriftligt hos formanden, elleri dennes fravær, næstformanden for menighedsrådet.

På Menighedsrådets vegne

Formanden