Kirkens Præster og Menighedsrådsformænd

 

Præster & Menighedsrådsformænd de sidste 40 år ved

Den danske kirke øst for Málaga

 

Navn

Årstal

fra efteråret

  Årstal

  til 

  foråret

 Navn

Årstal

fra

foråret

Årstal

til

foråret

Sten Andersen

1979

1983

 

Erik Rosenberg

1979

1983

Sophus Boas

1983

1984

 

Anders Hove

1983

1987

Christian Sønderby

1984

1986

 

Inger Larsen

1987

1988

G.V. Rønn Sørensen

1986

1989

 

Erik Rørbæk

1988

1990

Anker Nyvang

1989

1991

 

Mogens Devantier

1990

1992

Olfert J. Christensen

1991

1995

 

Erik Rørbæk

1992

1993

Poul Erik Andersen

1995

1997

 

Johan Søndergård

1993

1996

Niels Jørgen Riis

1997

2001

 

Kristian Nygård

1996

1998

Torben Rostbøll

2001

2003

 

Orla Sørensen

1998

2002

Finn Esborg

2003

2005

 

Knud Pedersen

2002

2004

Ib Helgestad

2005

2007

 

Bente Dam

2004

2006

Kresten Christensen

2007

2010

 

Kirsten G. Skanborg

2006

2012

Mads Bjørn Jørgensen

2010

2014

Kirsten Fredelund

2012

2014

Mogens Jeppesen

2014

2016

 

Freddy Krogh

2014

2016

(januar)

 

 

 

Eva Sørensen

2016

(februar)

2016

(maj)

Jørgen Christian Madsen

2016

2018

Merete Sørensen

2016

(maj)

2017

 

 

 

Stephen Schramm
 

2017

2018

Annalise Bager

2018

2023

Kirsten Fredelund
 

2018

2019

Nina Morthorst

2023

 

Karen Margrethe Engelbreckt

2019