Databskyttelse

Information vedr. ny databestykkelsesforordning / GDPR.

Til Margrethekirkens medlemmer,  modtagere af nyhedsbreve og Margrethekirkens kirkeblad, kirkens venner og sponsorer

Den nye EU-lovgivning om behandling af persondata blev ændret den 25. maj 2018. Den dag trådte EU's nye databeskyttelsesforordning træder i kraft.

Da vi har registreret oplysninger om dig fordi du enten er medlem eller har været medlem / bruger af Margrethekirken eller sponsor for nogle af vore arrangementer, vil vi gerne fortælle dig om vores nye persondatapolitik, så du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at håndtere dit medlemskab / servicere dig som bruger af Margrethekirken og samtidig opfylde kravene i lovgivningen.

Reglerne om behandling af persondata gælder også for børn, og du skal derfor være opmærksom på, at ovenstående også gælder for dine børn, der er registreret i Margrethekirkens medlems / bruger kartotek.

Vi vil i Menighedsrådet snarest godkende og offentliggøre Margrethekirken i Mijas’ privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid bede om at få oplyst hvilke personoplysninger vi gemmer om dig og til enhver tid bede om at blive slettet af Kirkens kartotek, ved at henvende dig til Menighedsrådet på mailadressen:

formandskontoret@margrethekirken.com