Kirkens billeder

Margrethekirkens billeder

Her kan du på de underliggende sider ser billeder af:

De 12 Apostle

Altertavlen

Glasmalerierne

Kirkeskibet

Orgelet

samt læse de historier der knytter sig til billederne