40 års jubilæum

                                                     

     Læs Jubilæumsskriftet her

I 2020 fejrede

Den Danske Kirke Øst for Málaga

40 års jubilæum.

" Den Danske Kirke Øst for Málaga fylder 40 år. "

Artikel  af Jacques Borggild i anledning af jubilæet

D. 25 Januar 2020 var det 40 år siden, at den Danske Kirke Øst for Málaga blev oprettet. Baggrunden var, at der i løbet af 1970erne var flere og flere danskere, som opholdt sig på Costa Del Sol i Spanien såvel øst- som vest for Málaga, enten som fastboende, eller residenter med et fint ord, eller som ” trækfugle”, d.v.s. danskere, som foretrak det dejlige klima på den Spanske sydkyst om vinteren, fremfor det kolde, våde og mørke danske klima, og som derfor opholdt sig på Costa Del Sol om vinteren,  men som beholdt deres danske bolig for at benytte denne om sommeren.

De allerfleste af de tilrejsende danskere var naturligvis ikke Spansk-talende ( mange er det, selv efter mange år i Spanien, stadig ikke ) så der opstod hurtigt et naturligt behov for at være sammen med mennesker, som talte samme sprog, og som mere eller mindre havde de sammen baggrunde, også kulturelle, og som tilhørte den  danske folkekirke, altså den protestantiske, lutheranske kirke. Kirken blev et langt mere naturligt samlingspunkt,  ikke kun til barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser, som det ofte er i Danmark, men generelt set og i hverdagen, og er det i øvrigt stadigvæk.

Nogle af de mest ivrige kontaktede derfor DKU, Den Danske Kirke i Udlandet, som repræsenterede de danskeres kirkelige interesser, som boede fast eller delvist i udlandet. DKU var positive, og der blev snart oprettet en ” Rejsepræst-ordning” , d.v.s. en  ordning, hvor en dansk præst, et vist antal gange om året rejste til Spanien for at forrette gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men uden at have fast bopæl i området. Denne ordning startede omkring 1975 og efter ca. 5 år blev den første seniorpræst ansat i en 5-måneders periode ( fra d. 1 November til d. 1 April hvert år, en ordning som stadig består nu efter 40 år.)

Kirken blev organiseret på samme måde, som en Dansk Folkekirke, d.v.s. ledet af et menighedsråd, dog med den forskel fra mange danske menighedsråd, at rådet  på Solkysten stod for at arrangere en række sociale og kulturelle aktiviteter ud over de rent kirkelige, såsom petanque, foredrag, bankospil, billard, rejser, udflugter osv. osv.

På et tidspunkt blev det dog for meget for menighedsrådet, og man dannede et udvalg, som skulle arrangere en del af de ikke-kirkelige aktiviteter, og dette blev senere baggrunden for oprettelsen af de Danske klubber, først i Torre Del Mar og senere i Almuñecar.

Selv om der naturligvis har været misforståelser og kurrer på tråden gennem tiden, så er der faktisk den dag i dag et glimrende samarbejde imellem kirken og de Danske klubber. F.eks benytter kirken ofte klubbernes lokaler til flere af sine arrangementer f. eks: ”syng Julen ind ” div.  Foredrag  og Højskoledage.

Den nuværende præst Annalise Bager, som har en lang fortid som præst på Langeland, arrangerer ligeledes, sammen med sin mand Jacques Borggild, årlige menighedsrejser, f.eks i 2019 2 dage til Jerez, Cádiz og Algeciras og her i 2020 til Almeria og Cartagena.

Kirken Øst for Málaga fungerer primært via frivillig arbejdskraft. Såvel menighedsrådet, medlemmer af menigheden som præsten gør et stort, dagligt arbejde med gudstjenester, arrangementer, hjemmeside, kontakt til menigheden osv. osv.

Præsten udsender nyhedsbreve hver måned  til menigheden,  og kirken har egne månedlige indlæg i de 2 danske magasiner på den Spanske Solkyst, ” La Danesa ” og ” Solkysten ”. Den Danske Kirke Øst for Málaga hører under DSUK ( Danske Sømands- og Udlandskirker, som blev oprettet i 2005 efter en sammenlægning med DKU, Dansk Kirke i Udlandet. Kirkens hjemmeside har  adresse: www.dsuk-spanien.dk, faneblad ” Kirken Øst for Málaga.”

Den Danske Kirke Øst for Málaga financieres via et ikke uvæsentligt tilskud fra DSUK, medlemsbidrag, overførsel af medlemmers kirkeskat, (det er muligt for danske medlemmer af kirken Øst for Málaga, samt for medlemmer af andre protestantiske kirkesamfund i udlandet, at overføre deres danske kirkeskat til kirken, samtidig med, at man bevarer sine rettigheder i den Danske Folkekirke). en god kollektkasse, overskud fra arrangementer, og tilskud fra kirkens støtteforening, som blev oprettet i 2007 på initiativ af en af de tidl. præster ved kirken Finn Esborg.

Kirken har ikke egne lokaler/bygninger, men låner sig frem hos lokale kirkesamfund, f.eks det Katolske Fiskerkapel i Almuñecar og det Økumeniske Center ” LUX MUNDI ” i Torre del Mar. Der afholdes få gudstjenester i den katolske kirke i Maro.

Gudstjenesterne forrettes hver lørdag i kirkeåret som er fra 01 November til 01 April, skiftevis i Almuñecar og Torre del Mar.

Den første gudstjeneste afholdes i det fri på en gammel Maurisk tærskeplads i bjergene over La Herradura med deltagelse af 80-100 kirkegængere.

Kirkens jubilæum blev fejret den 25. januar med en festgudstjeneste i kirken i La Herradura med efterfølgende festmiddag med underholdning på restaurant La Cueva de Nerja med deltagelse af bl.a. den Danske ambassadør i Spanien Jens Kisling og den Danske konsul i Málaga Marisa Moreno.

 

 

 

 

 

 

 

.