Konfirmation

Hvis man som ung eller voksen ønsker konfirmation i Kirken øst for Málaga bedes man kontakte præsten .

For at blive konfirmeret kræves der, at man er døbt og at man har modtaget undervisning, samt deltaget i et antal gudstjenester.

Konfirmationen vil foregå ved en gudstjeneste i Det Økumeniske Center i Lux Mundi, Torre del Mar, i Fiskerkapellet i Almuñecar eller i Maro kirke.

 

Betaling for MEDLEMMER vil forventeligt være € 150.

For IKKE-MEDLEMMER beløb efter aftale!

 

Ønskes kirkelige handlinger i månederne april til og med oktober, kan man rette henvendelse til Margrethekirkens præst Iben Snell, tlf +34 661 001 998, mail: margrethekirken@margrethekirken.com