Betalinger

Årskontingen for 2023 udgør 95 €. Kontingent skal være betalt senest 1. januar.