Støttekredsen

Der er oprettet en støttekreds med det formål, at bidrage økonomisk til kirkens drift og vækst. Medlemskabet koster 100 € eller 750 kr. om året. Beløbet er fradragsberettiget efter gældende regler. Man vælger selv, om man vil betale beløbet på en gang eller i rater. 

Banner på vores hjemmeside på Spanienidag -  som noget nyt kan man få sit eget personlige banner på hjemmesiden, hvis man ønsker det. Det skal man blot meddele Jacob, når man har indbetalt sit årlige biderag til Støttekredsen.
Tryk på linket for at se hjemmesiden https://www.spanienidag.es/kirkenostmalaga

Artikel om Støttekredsens Årsmøde kan læses her. 

Vejledning til oprettelse af medlemskab samt betaling findes længere nede på denne side.

Støttekredsens formål er at bidrage økonomisk til kirkens  liv og vækst. I praksis betyder det, at støttekredsen betaler en række af de udgifter, der er nødvendige for, at kirken kan fungere. Dens bidrag er et supplement til kirkens andre indtægter, som får økonomien til at hænge sammen.

Alle, der har lyst og mulighed for på denne måde at yde et ekstra bidrag til kirkens økonomi, er hjertelig velkomne som medlemmer. Det er ikke en formel forening med vedtægter ect., men ganske enkelt en kreds af mennesker, der synes det er vigtigt, at der er en dansk kirke på Solkysten øst for Málaga.

Man kan tilmelde sig støttekredsen ved henvendelse til kassereren Jacob Fredelund, tlf. +45 40 21 67 06, mail: jacobfredelund@icloud.com eller formanden Finn Esborg, tlf. +45 22 99 48 25, mail: finn_bodil_esborg@yahoo.dk

Vejledning til indbetaling:

Når der indbetales til støttekredsen via DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), så sker det via DSUK´s hovedbankkonto som er: 

Danske Bank Reg. nr. 4400 Kontonr. 4525 2100 49

og her er det MEGET VIGTIGT, at man får anført indbetalers navn og formålet med indbetalingen,- helst i “kort telegramstil”, da der ikke kan være for mange karakterer i meddelelsen (oftest kun 20 eller 30!)

Støttekredsen har hos DSUK et “projektnummer” som er 910.

En indbetaling til støttekredsen kan derfor se således ud:

Under "meddelelse til modtager” skrives:  Proj.910+navn på indbetaler 

Eksempel: (Proj.910NnnXxx)          (Det årlige støttebeløb er 750 Kr.)

Ved første indbetaling vil det altid være klogt at sende en mail til DSUK´s kontor,   Mail adr.:  kontor@dsuk.dk umiddelbart efter at man har foretaget indbetalingen og med oplysning om, at beløbet er til støttekredsen for Kirken Øst for Málaga. 

Her bedes man også opgive fulde navn og postadr. (og event. mail. adr.) for fremtidig tilsendelse af beslutningsreferat og andre meddelelser en gang om året. 

Hvis man opgiver sit CPR-NR, er det indbetalte beløb fradragsberettiget på den danske selvangivelse, idet beløbet af DSUK vil blive indberettet til det danske skattevæsen. Det er jo også værd at tage med!

Hvis man ønsker årligt automatisk træk af støttebeløbet, må der laves en specialaftale direkte med DSUK´s fundraiser. Ring +45 7026 1828.

Jeg håber, at ovenstående kan være til hjælp. Ellers send en mail eller giv et ring til mig.

MVH 
Jacob Fredelund
Montepino 11A
Urb. Las Palomas
E-18697 La Herradura
SPANIEN

Mail.:  jacobfredelund@icloud.com
Mobil.:  (+45) 40 21 67 06