Dåb

Hvis man ønsker dåb i Kirken øst for Málaga bedes man kontakte præsten for nærmere aftale om tid og sted.

Dåb foregår ved gudstjenesterne i Lux Mundi, Torre del Mar, Fiskerkapellet i Almuñecar eller i Maro kirke.

Såfremt barnet er født og har adresse i Danmark foregår dåben samt navngivning efter danske regler.

Se kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk under borgerinformation.

Hvis barnet er født i Spanien og har adresse her følges de spanske regler for borgerlig navngivning inden dåben.

Husk at medbringe Fødsels & evt. Navneattest til præsten.

Man kan også  blive døbt som voksen.

Der skal vælges 3-5 faddere, som skal være tilstede ved dåben. Kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

ØNSKES DÅB UDENFOR NORMAL GUDSTJENESTETID SKAL MAN PÅREGNE ET BELØB PÅ € 100 TIL
€ 150.

 

Ønskes kirkelige handlinger i månederne april til og med oktober, kan man rette henvendelse til Margrethekirkens præst Iben Snell, tlf +34 661 001 998, mail: margrethekirken@margrethekirken.com