Kirkens historie

 

 

Kirken Málaga øst

Den danske kirke øst for Málaga blev oprettet for godt 40 år siden. Det er en vintermenighed, idet præsten er ansat fra november til april i en seniorstilling. Den første faste præst blev ansat i efteråret 1979 for at hjælpe med kirkens opstart, som blev i foråret 1980. Forud havde der været nogle år med to årlige præstebesøg. Disse besøg dækkede både området Øst og Vest for Málaga. Men i 1979 besluttede man, at forsøge at få en fast vinterpræst, og med god hjælp fra DKU (dansk kirke i udlandet) lykkedes det at få etableret kirken og få ansat en præst, både her mod Øst og Vest for Málaga (her fik man fra 1983 en fuldtidspræst).

(DKU blev i 2004 sammenlagt med De danske Sømandskirker under navnet DSUK)

Kirken Øst for Málaga fungerer ved hjælp af frivillige, som lægger et stort arbejde i kirkens daglige virke. Økonomisk holdes kirken i gang ved donationer, overskud fra arrangementer, overførsel af kirkeskat og medlemsbidrag. Desuden støttes den af den Støtteforening, der blev oprettet i 2007.

Menigheden har ikke egen kirke, men låner sig frem ved andre kirkesamfund. I Almuñecar låner vi det katolske Fiskerkapel . I Torre del Mar benytter vi Det Økumeniske Centers lokaler i Lux Mundi, og i Maro holder vi gudstjenester i den lille katolske kirke midt i byen. Vores høstgudstjeneste i begyndelsen af november foregår på en gammel tærskeplads i bjergene over La Herradura .

Når vi afholder arrangementer foregår det i de danske klubber i de to byer samt på Hotel Al Andalus i Nerja. Helt fra starten har der været et godt samarbejde med klubberne. De første år arbejdede man således fælles i Klubben i Torre del Mar, men pga mange aktiviteter besluttede man, at skille det kirkelige arbejde fra klubarbejdet, og klubben i Torre del Mar gik derefter i samarbejde med  D.S.S. i Los Boliches, som senere udviklede klubber i Almuñecar og Torremolinos.

Til gudstjenesterne har vi vores eget kirkesølv og udsmykning samt salmebøger .

Det kgl. Vajsenhus forærede os 50 nye salmebøger ved 25-års jubilæet i 2005 – her sponsorerede DSUK guldtrykket.

Kirkens krusifiks samt alterkalk er en gave skænket af La Tienda Danesa, den danske guldsmed i Almuñecar. Herfra har vi desuden fået et meget smukt hjemmeberettelsessæt til altergang i private hjem.

Kirkerådet arrangerer hyggeligt samvær og spisning efter gudstjenesterne.

Desuden deltager vi i Økumeniske gudstjenester i Málaga og Torre del Mar, hvor vi mødes med kirkefolk fra andre europæiske kirker.

Kirken Øst for Málaga holdt sit 40-års jubilæum i 2020 – det blev fejret på festligste vis.

 

Kirken Øst for Malaga under organisationen Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK)

 

Siden 1990´erne har danskere, der er rejst ud af Danmark i kortere eller længere tid, beholdt deres medlemskab af folkekirken. Folkekirkemedlemmer har fortsat ret til kirkelig betjening i det sogn, man er rejst ud fra. Det er vigtigt at huske på, når man rejser ud og bosætter sig i udlandet. Når vi rejser ud fraskriver vi os ikke bare det danske. Vi vil altid være danske uanset, hvor længe vi end bor i et andet land. Dansk kultur op dansk sindelag ryster man ikke af sig som krummer på en dug. Er man født og opvokset i Danmark, vil man for altid være dansk. I Danmark er jeg født – derfra min verden går.

Danskere har altid været et rejselystent folk. Danske søfolk og danske familier der rejste ud og slog sig ned i Amerika, Australien og andre fjerne egne, bevarede, takket være den danske kirke i udlandet, kontakten til Danmark og det at være dansk. Kirken har, og har haft, stor betydning som samlingssted og kontakt til Danmark. Som kulturbærer og netværksskaber har den danske kirke i udlandet spillet en betydelig rolle.

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), er folkekirke i udlandet. Organisationen blev dannet den 1. januar 2004 som en følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne og Dansk kirke i Udlandet. Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne blev grundlagt i 1867, mens Dansk kirke i Udlandet blev etableret i 1919. DSUK er en organisation, der arbejder på folkekirkens og det offentlige Danmarks vegne. DSUK har 53 kirker fordelt på hele kloden. Kirken er både kirke og et socialt og kulturelt samlingspunkt. Derfor er det vigtigt, at man støtter dette vigtige arbejde med medlemskab og ikke mindst med den kirkeskat langt de fleste af os betaler til den danske stat.