Kirkelig betjening

Ønskes kirkelige handlinger i månederne april til og med oktober, kan man rette henvendelse til Margrethekirkens præst Iben Snell, tlf +34 639 391 202, mail: margrethekirken@margrethekirken.com

Dåb

Hvis man ønsker dåb i Kirken øst for Málaga bedes man kontakte præst, Annalise Bager for nærmere aftale om tid og sted. Dåb foregår ved gudstjenesterne i Lux Mundi, Torre del Mar, Fiskerkapellet i Almuñecar eller i Maro kirke.

Såfremt barnet er født og har adresse i Danmark, foregår dåben samt navngivning efter danske regler. Se kirkeministeriets hjemmeside.

Hvis barnet er født i Spanien og har adresse her, følges de spanske regler for borgerlig navngivning inden dåben. Husk at medbringe fødsels & evt. navneattest til præsten.

Man kan også  blive døbt som voksen.

Der skal vælges 3-5 faddere, som skal være tilstede ved dåben. Kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

ØNSKES DÅB UDENFOR NORMAL GUDSTJENESTETID SKAL MAN PÅREGNE EGENBETALING PÅ € 100 TIL
€ 150.

Konfirmation

Hvis man som ung eller voksen ønsker konfirmation i Kirken øst for Málaga, bedes man kontakte præsten.

For at blive konfirmeret kræves der, at man er døbt, og at man har modtaget konfirmandundervisning, samt deltaget i et antal gudstjenester.

Konfirmationen vil foregå ved en gudstjeneste i Det Økumeniske Center i Lux Mundi, Torre del Mar, i Fiskerkapellet i Almuñecar eller i Maro kirke.

Betaling for MEDLEMMER vil forventeligt være € 150.
For IKKE-MEDLEMMER beløb efter aftale.

Vielse eller velsignelse

Kirken Øst for Málaga har ikke vielsesmyndighed i Spanien, men vi foretager gerne en velsignelse, der ligner kirkelig vielse i Danmark. Det kræver, at man forinden er borgerligt viet enten  i Spanien eller i Danmark.

Velsignelsen kan foregå i Lux Mundi, Torre del Mar, i Fiskerkapellet i Almuñecar eller i Maro kirke. eller et andet sted.

Kontakt præsten for nærmere aftale. Husk at medbringe vielsesattesten.


Priser for MEDLEMMER kan variere fra € 100 til € 250  inkl. organist.
Priser for IKKE-MEDLEMMER ligger i mellem  € 400 til € 500.

Begravelse eller bisættelse

Ønsker man at præsten ved Kirken Øst for Málaga skal forestå en begravelse eller bisættelse, bedes man snarest efter dødsfaldet kontakte præsten for nærmere aftale. Præsten kommer meget gerne på besøg i hjemmet. Der er brug for afdødes dåbsattest samt evt. vielsesattest.

Den kirkelige handling (jordpåkastelse) kan foretages både med kiste og med urne. Handlingen kan foregå i en af de kirker, vi benytter eller i et kapel andetsteds.

MEDLEMMER: Man skal ha´ været medlem af kirken i minimum 6 mdr.
Der må påregnes udgifter til organist, evt. transport og ophold for præsten, hvis handlingen skal foregå udenfor "sognegrænserne".

IKKE-MEDLEMMER: € 300 
Der må påregnes yderligere udgifter til organist samt evt. transport og ophold for præsten.